Liga za duševné zdravie SR

2% pre duševné zdravie!

Milí naši priatelia, sympatizanti, dobrovoľníci,

opäť je tu ten čas, kedy sa rozhodujeme o poukázaní 2% z našich daní. Ak vám nie je ľahostajné postavenie duševného zdravia v našej spoločnosti, ste za jeho zrovnoprávnenie s telesným zdravým a vadí vám stigmatizácia duševných ochorení, tak môžete svoje 2% z dane poukázať nášmu občianskemu združeniu.

Našim najväčším úspechom v uplynulom roku bolo znovuobnovenie Linky dôvery Nezábudka. Táto 24 hodinová, bezplatná, anonymná linka pomoci je tu pre všetkých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii. A to sa môže stať každému z nás. Naši kvalifikovaní odborníci sú nonstop pripravení poskytnúť emočnú podporu, možnosť emočného odreagovania ale aj informácie o možnosti ďalšieho riešenia problémov s inými odborníkmi a inštitúciami.

Táto služba krízovej linky je bezplatná pre celé územie Slovenskej republiky. Štát za roky naliehania nijako nevytvoril podmienky na vznik takejto krízovej linky, hoci v okolitých štátoch, aj v štátoch EÚ je to bežná prax, bežná služba obyvateľom. Až po otvorenom liste adresovanom premiérovi sme dostali dotáciu na spustenie linky. Ďakujeme. 

Naše prvotné výpočty boli, že ročná prevádzka Linky nás vyjde na cca 80.000 €. Realita je však taká, že profesionálne fungovanie krízovej linky nás ročne stojí 150. ooo €. Preto je pre nás tak dôležité, aby sme teraz vyzbierali čo najviac prostriedkov a použili ich na prevádzku linky. Aby sa každý, kto má vážny problém a nevie ako ďalej, dovolal pomoci. Záleží nám na tom.

Linka konečne funguje. Pomôžte nám ju aj udržať.

ĎAKUJEME!

Ako každý rok, aj teraz vám prikladáme potrebné tlačivá:

1) Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom: 
   a) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
   b) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti_01-2019

2) Fyzické osoby podávajú daňové priznanie prostredníctvom:
   a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2019
   b) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov FO-B_2019

3) Právnické osoby podávajú daňové priznania prostredníctvom:
   a)Danove-priznanie-k-dani-z prijmov-PO_2019