Liga za duševné zdravie SR

január 2012

Archív z január 2012.

Podujatia iných organizácii

Podujatia iných organizácii

Staňte sa aj Vy “našim dobrým človekom” na Dobrej krajine a pomôžte nám zrealizovať náš cieľ: ”Samostatnosť, nie samota” DSS-MOST, n.o. Viac informácií nájdete v článku priamo na stránkach: http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/samostatnost-nie-samota.html//

Motivačné centrum

PROGRAMY Štúdio Open – Art V ňom sa pravidelne stretávajú ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Cieľom otvoreného štúdia je rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti používania a experimentovania s výtvarnými technikami, pod odborným vedením profesionálnych výtvarníkov, ktorí sa vo vedení ateliérov striedajú a dopĺňajú. Okrem týchto výtvarných ateliérov, určených hlavne pre bratislavčanov, sú pripravené víkendové […]