Liga za duševné zdravie SR

september 2012

Archív z september 2012.

depresia

Depresia ohrozuje celú spoločnosť, nielen jednotlivca!

Zvesená hlava, slzy na krajíčku, žiaľ v očiach. S prehlbujúcou sa ekonomickou krízou sa podobné obrazy ľudí stávajú bežnou realitou našich dní. Viac ako kedykoľvek pred tým je potrebné rozlúštiť dilemu, či človek len prirodzene smúti, keď je posledný raz v práci, alebo sa prepadol do depresie, z ktorej sa už vyštverať do pozitívnej nálady sám nedokáže. Od hlavy v smútku […]

zbierka

Vytiahnime svet z depresie

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) dnes trpí depresiou približne 10% percent populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť vyskúšal na vlastnej koži. WFMH  dokonca očakáva, že výskyt depresie sa v období hospodárskej krízy rapídne zvýši. Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, nepochopenie a sociálna odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou. V takomto svete dnes […]

stres

Kto roztne začarovaný kruh ekonomickej krízy a depresie?

Depresia nie je len zlá nálady, nie je to strach pred prvým dňom v práci, nechuť vstávať do zamestnania. Ide o psychický tlak, nezáujem žiť, tešiť sa z bežných vecí, neschopnosť načerpávať energiu. Postihuje až 15% populácie a vedecké štúdie preukázali jej súvislosť s krízou v oblasti ekonomiky. Zhoršujúca sa ekonomická situácia ľudí nielen do depresie sáče, ale zároveň je aj […]