Liga za duševné zdravie SR

september 2013

Archív z september 2013.

Detská duša

Detská duša

prečo to robíme … „Veľa z trápenia dospelých začína už v detstve a deti sú najbezbrannejšie pri riešení ťaživých situácií, ktoré často sami nespôsobili, preto sa LDZ snaží zamerať aj na prevenciu a pomoc deťom…“ Anton Heretik, ml. psychológ