Liga za duševné zdravie SR

máj 2014

Archív z máj 2014.

Zippyho kamaráti

Zippy’s Friends na Slovensku

Organizátor projektu Zippy’s Friends na Slovensku: Liga za duševné zdravie SR Partneri projektu na Zippy’s Friends na Slovensku: Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika Členovia projektového tímu z Trnavskej univerzity budú priebežne monitorovať implementáciu programu Zippy’s Friends na zúčastnených školách a úspešnosť programu vyhodnotia pred- a po-intervenčným testom zapojených žiakov a učiteľov. Organisasjonen Voksne for Barn, Oslo, Nórsko Pracovníci nórskej partnerskej […]

Zippys Friends Logo

Program Zippyho kamaráti

Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí, uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami?