Liga za duševné zdravie SR

júl 2014

Archív z júl 2014.

Zippy's friends

Zippyho kamaráti na Slovensku – pokračovanie projektu

V školskom roku 2013/2014 Liga za duševné zdravie úspešne realizovala medzinárodný program Zippy’s Friends (Zippyho kamaráti, ZF) na 20 vybraných základných a materských školách bratislavského a trnavského kraja. Projekt bol podporený grantom Nadácie pre deti Slovenska z prostriedkov fondov EEA.

Začali sa prípravy na Zbierku Dni nezábudiek 2014

Začali sa prípravy na Zbierku Dni nezábudiek 2014

Čaká nás najväčšia akcia v roku – kampaň a zbierka 2014. Kampaň sa bude konať  11.8. – 14.9. 2014 a Zbierka  od 11. – 14.9. 2014 (v uliciach našich slovenských miest). Chystáme kampaň a v rámci toho tlače: leták formátu A5, plagát formátu A2,  rádio a televízny spot,  plánujeme aj Tlačovú konferenciu pred zbierkou 4.9. 20 2014, tradičný event v Auparku – 11.9. 2014 v čase od 16,00-19,00 hod. […]