Liga za duševné zdravie SR

január 2015

Archív z január 2015.

ADHD môžu mať aj dospelí

Liga za duševné zdravie zverejňuje na svojich webovských stránkach informácie, ktoré znižujú sociálne vyčlenenie a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami. Poznanie nášho zdravotného stavu zlepší kvalitu života. Podrobne sa téme ADHD venujeme na stránkach adhd-dospelych.dusevnezdravie.sk Na konci roka 2014 pripravili odborníci v Lige za duševné zdravie SR informácie o ochorení, ktoré sme doteraz laicky priraďovali len k deťom. Duševná porucha ADHD […]

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Liga za duševné zdravie v rámci projektu „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrimináciu“ realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. Odborníci pri dvoch okrúhlych stoloch sa zhodli, že ľudské práva nezanikajú znevýhodneným skupinám občanov – aj keď to tak niekedy vyzerá. Ľudské práva sa spravidla členia na tri […]