Liga za duševné zdravie SR

marec 2015

Archív z marec 2015.

Právo a vrstvy reality

Právo a vrstvy reality

Procesorientovaná psychológia vníma realitu vo vrstvách. Hovorí, že okrem tej rukolapnej, rozumovej či „normálnej“ zvanej konsenzuálna realita žijeme paralelne v snovej realite, kde prežívame svoje konflikty, vášne, lásku, nenávisť a tvorbu. Občas sa chvíľu zacítime aj tretiu úroveň – hlbšiu esenciu žitia. Právny systém je ukotvený najmä v tej konsenzuálnej rovine – sú to pravidlá na ktorých sme sa ako […]

Liga udelila tento rok aj zvláštnu cenu

Liga udelila tento rok aj zvláštnu cenu

Správna rada LDZ SR udelila aj zvláštnu cenu s názvom : „Výnimočná cena Ligy za duševné zdravie SR za celoživotný prínos pre duševné zdravie “ Cenu prišiel odovzdať riaditeľ Psychiatrickej nemocnice P.Pinella v Pezinku Doc. MUDr. Pavel Černák. Cenu prevzala Ing. Janka Hurová za doktora Nawku, ktorý sa nemohol akcie zúčastniť. Držiteľom ceny sa stal psychiater MUDr. […]

Cena Kancelárie WHO za inovatívny prístup

Cena Kancelárie WHO za inovatívny prístup

K oceňovaniu sa pridala už po štvrtý krát aj Kancelária WHO na Slovensku a jej riaditeľka MUDr. Darina Sedláková odovzdala „Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia.“ Cenu získalo Občianske združenie Integra z Michaloviec za neoceniteľnú prácu na poli sociálnej inklúzie ľudí s duševnými poruchami, za inovácie pri destigmatizácii duševných porúch a za vynikajúcu prácu v komunitných službách. […]

Koncert bol charitatívny, umelci prišli bez nároku na honoráre

Koncert bol charitatívny, umelci prišli bez nároku na honoráre

Slávnostný večer moderoval Dado Nagy a zahrala a zaspievala vynikajúca skladateľka a speváčka Soňa Horňáková, obaja samozrejme bez nároku na honoráre. Dado Nagy je dlhoročným spolupracovníkom Ligy za duševné zdravie a Soňa Horňáková celým svojim postojom súznie so snažením bojovať za pokoj v duši. Soňa Horňáková patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej folkovej hudobnej scény a dlhé roky pracuje ako redaktorka a moderátorka v Centre […]