Liga za duševné zdravie SR

apríl 2015

Archív z apríl 2015.

Duševné zdravie _ definícia

Duševné zdravie _ definícia

Duševné zdravie je : vedomie vlastnej hodnoty, uvedomenie si vlastných možností a schopností, schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu, duševné zdravie je cieľom, nie normou     MUDr. Zuzana Lajčiaková, psychiatrička

Agorafóbia

Agorafóbia je úzkostná porucha, ktorá sa prejavuje, silným strachom z verejných priestranstiev, zo situácií ako je preprava v MHD, pohyb v obchodoch a obchodných domoch či na verejných priestranstvách.        

Aj Dado Nagy vie, že sa treba rozprávať

Aj Dado Nagy vie, že sa treba rozprávať

#5minút len 5 minút Dlhoročný priaznivec Ligy za duševné zdravie, moderátor Dado Nagy tiež vie, že je nevyhnutné mať zopár takzvaných „bútľavých vŕb“, teda blízkych a dôvery-hodných ľudí, s ktorými zdieľate svoje radosti aj strasti života. Pridal sa tiež k nášmu projektu „len 5 minút“, ktorým chce Liga za duševné zdravie deklarovať, že je normálne mať psychické problémy. […]

Zomrela Boba Hábovčíková

Zomrela Boba Hábovčíková

Dôstojné písanie o smrti je tá najťažšia úloha, to som sa dnes dočítala v novinách. Je to pravda. Doc. Bohuslava Hábovčíková bola zakladateľka občianskeho združenia s názvom Kultúrne združenie národností a etník SR a druhého združenia Multikultúra v nás. Sú to dve členské združenia Ligy za duševné zdravie, ktoré podporujú ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou v ich literárnych aktivitách. Vydávajú ročne množstvo […]