Liga za duševné zdravie SR

jún 2015

Archív z jún 2015.

Príprava kampane na Zbierku Dni nezábudiek

Jesenná kampaň a Zbierka NEZÁBUDKA 2015

V máji sme využili sociálne siete a esenciu benefitov internetovej komunikácie v projekte „Len 5 minút“, v ktorom sme oslovili verejnosť, aby nezabúdala hovoriť o svojom vlastnom duševnom zdraví. Nabádali sme spolu s mienkotvornými osobnosťami, aby každý z nás hovoril so svojimi blízkymi o duševných a citových veciach. Stretli sme sa s veľkým záujmom aj s mnohými otáznikmi. Ako hovoriť o duševnom zdraví? Hovoriť aj o duševných poruchách? […]