Liga za duševné zdravie SR

október 2015

Archív z október 2015.

Liga za duševné zdravie organizuje pracovné stretnutie spoločne s Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie organizuje pracovné stretnutie spoločne s Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie (LDZ) je členom rôznych medzinárodných inštitúcií a v rámci členstva v organizácii Mental Health Europe zorganizovala pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie detí“, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015 v priestoroch Ligy za prítomnosti odborníkov na starostlivosť o duševné zdravie. LDZ sa snaží o zlepšenie informovanosti Slovenskej verejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách a rôznymi aktivitami na najrôznejších úrovniach. […]

Pracujem ako drak

Ak by existovalo podobné spoločenstvo ako Anonymní alkoholici aj pre tlejúcich ľudí, na prvom stretnutí by som začal takto: „Volám sa Oliver, mám 54 rokov a som vyhorený…“Vyriešil som to však inak. Po dvoch desaťročiach som vymenil duševnú tvorivú prácu v tzv. marketingovej komunikácii za robotu manuálnu. Pracoval som (a s veľkými úspechmi) dovedna osemnásť rokov vo viacerých reklamných agentúrach, medzitým […]

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Liga za duševné zdravie organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí, počas ktorej môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja alebo hanbia. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga za duševné zdravie v spolupráci so spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu […]