Liga za duševné zdravie SR

2015

Archív z 2015.

Liga pripravuje odovzdávanie cien

Liga pripravuje odovzdávanie cien

Liga za duševné zdravie pripravuje v týchto chvíľach každoročný slávnostný večer, na ktorom sa budú odovzdávať ceny za mimoriadnu prácu na poli duševného zdravia. Bude sa konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, ktorú každý rok zapožičia magistrát a týmto pánovi primátorovi ďakujeme. Občerstvenie prichystá náš dlhoročný kamarát Janko Fajkoš, ktorý má bufet na VŠMU. Moderovať bude úžasný Dado […]

Dokážem milovať seba samého?

Dokážem milovať seba samého?

Neexistujú zlí ľudia! Existujú len ľudia vnútorne zranení, ktorí sa necítia byť ocenení a milovaní. Ktorí si nedôverujú a vo svojej hlbokej podstate neprijali svoje vlastné Ja. Sú to ľudia, ktorí sa jednoducho nemajú radi, pričom si to ani neuvedomujú. A navonok sa toto všetko prejavuje práve v medziľudských vzťahoch.  Zranení zraňujú druhých. Kto nemá úctu voči sebe, nebude […]

Môže nás ovplyvniť poradie v akom sa narodíme?

Môže nás ovplyvniť poradie v akom sa narodíme?

Nuž, do značnej miery áno! Dávnejšie sa mi do rúk dostala kniha „Porozumenie životu“ od Alfreda Adlera (1870 – 1937). Bol to rakúsky psychiater, psychológ, zakladateľ individuálnej psychológie, ktorý sa venoval rôznym fenoménom, napr. komplexu menejcennosti, nadradenosti, zmyslu života, skúmal tiež rodinnú konšteláciu, čiže postavenie členov v rodine a pod. Keďže kládol dôraz na oblasť výchovy detí, […]