Liga za duševné zdravie SR

2015

Archív z 2015.

Dokážem milovať seba samého?

Dokážem milovať seba samého?

Neexistujú zlí ľudia! Existujú len ľudia vnútorne zranení, ktorí sa necítia byť ocenení a milovaní. Ktorí si nedôverujú a vo svojej hlbokej podstate neprijali svoje vlastné Ja. Sú to ľudia, ktorí sa jednoducho nemajú radi, pričom si to ani neuvedomujú. A navonok sa toto všetko prejavuje práve v medziľudských vzťahoch.  Zranení zraňujú druhých. Kto nemá úctu voči sebe, nebude […]

Môže nás ovplyvniť poradie v akom sa narodíme?

Môže nás ovplyvniť poradie v akom sa narodíme?

Nuž, do značnej miery áno! Dávnejšie sa mi do rúk dostala kniha „Porozumenie životu“ od Alfreda Adlera (1870 – 1937). Bol to rakúsky psychiater, psychológ, zakladateľ individuálnej psychológie, ktorý sa venoval rôznym fenoménom, napr. komplexu menejcennosti, nadradenosti, zmyslu života, skúmal tiež rodinnú konšteláciu, čiže postavenie členov v rodine a pod. Keďže kládol dôraz na oblasť výchovy detí, […]

ADHD môžu mať aj dospelí

Liga za duševné zdravie zverejňuje na svojich webovských stránkach informácie, ktoré znižujú sociálne vyčlenenie a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami. Poznanie nášho zdravotného stavu zlepší kvalitu života. Podrobne sa téme ADHD venujeme na stránkach adhd-dospelych.dusevnezdravie.sk Na konci roka 2014 pripravili odborníci v Lige za duševné zdravie SR informácie o ochorení, ktoré sme doteraz laicky priraďovali len k deťom. Duševná porucha ADHD […]

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Liga za duševné zdravie v rámci projektu „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrimináciu“ realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. Odborníci pri dvoch okrúhlych stoloch sa zhodli, že ľudské práva nezanikajú znevýhodneným skupinám občanov – aj keď to tak niekedy vyzerá. Ľudské práva sa spravidla členia na tri […]