Liga za duševné zdravie SR

2015

Archív z 2015.

Dušan Kochol a OFF_festival

Dušan Kochol a OFF_festival

Liga za duševné zdravie SR podporuje umenie, ktoré reflektuje duševné zdravie a duševné problémy ako neoddeliteľnú súčasť života. Takto podporuje aj výstavné aktivity mladého úspešného fotografa Dušana Kochola. Boli sme na jeho  výstave s názvom „Like a drop of ink in a glass of milk“ vo Flatgallery, Baštová ulica číslo 1 v Bratislave. Táto výstava potrvá až do 7.12.2015. OFF_FESTIVAL […]

Liga za duševné zdravie organizuje pracovné stretnutie spoločne s Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie organizuje pracovné stretnutie spoločne s Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie (LDZ) je členom rôznych medzinárodných inštitúcií a v rámci členstva v organizácii Mental Health Europe zorganizovala pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie detí“, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015 v priestoroch Ligy za prítomnosti odborníkov na starostlivosť o duševné zdravie. LDZ sa snaží o zlepšenie informovanosti Slovenskej verejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách a rôznymi aktivitami na najrôznejších úrovniach. […]

Pracujem ako drak

Ak by existovalo podobné spoločenstvo ako Anonymní alkoholici aj pre tlejúcich ľudí, na prvom stretnutí by som začal takto: „Volám sa Oliver, mám 54 rokov a som vyhorený…“Vyriešil som to však inak. Po dvoch desaťročiach som vymenil duševnú tvorivú prácu v tzv. marketingovej komunikácii za robotu manuálnu. Pracoval som (a s veľkými úspechmi) dovedna osemnásť rokov vo viacerých reklamných agentúrach, medzitým […]