Liga za duševné zdravie SR

2016

Archív z 2016.

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako si ho udržať, ak máme rôzne starosti, problémy, nedoriešené veci? Vlastným rozhodnutím volíme, ktoré svoje nálady a city práve pustíme k slovu. A ktoré budú také mocné, že premôžu slova rozumu, ktorý si je schopný každú chvíľu spomenúť na nejakú nepríjemnosť. Vlastnou vôľou sa však spojíme s tým miestom v sebe, ktoré si pamätá, ako sa cítime, keď je nám […]

Veľa šťastia v novom roku

Veľa šťastia v novom roku

Celý team ľudí v Lige vám praje krásne sviatky, nájdite si čas na upokojenie, na prechádzku pri rieke alebo v lese. Na blízke stretnutia s milými ľuďmi, na vyjadrenie lásky k blízkym. Nájdite si čas na dotyky a objatia a nebojte sa svojich citov, každý čaká, že je milovaný.

Pošlite finančný dar a pomôžete nám pomáhať

Pošlite finančný dar a pomôžete nám pomáhať

Zbierka Dni nezábudiek prebieha tak, že stretnete na ulici dobrovoľníka s pokladničkou, alebo pošlete SMS alebo pošlete finančný dar na účty Ligy za duševné zdravie. Dobrovoľníci chodili v októbri, SMS sme doposielali tiež – ale do konca decembra, teda už len pár dní môžete poslať finančný dar na účty Ligy za duševné zdravie. Skúste sa zamyslieť na […]

Učme sa od stromov ich láskyplným vzťahom

Učme sa od stromov ich láskyplným vzťahom

Inšpirované knihou „Tajný život stromov“. Borovice, smreky a smrekovce a všetky listnaté stromy naokolo mňa – milujem ich. Som im rada nablízku. Napadlo mi, že sa od nich môžeme učiť, keď som sa viezla včera v trolejbuse. Vonku bolo sychravo. Vo vnútri sme sa parili tak, že sa až zarosili okná. Tváre zamračené. Pozorovala som staršiu pani ako sa […]