Liga za duševné zdravie SR

apríl 2016

Archív z apríl 2016.

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Moje deti, tvoje deti, naše deti

S pribúdajúcimi rozvodmi pribúda detí z rozvedených rodín a  je pomerne častá potreba spojiť dve rodiny – či už natrvalo, alebo aspoň počas víkendov, keď deti navštevujú novú rodinu svojho otca alebo matky. Noví partneri si často neuvedomujú, že vzťahy k vlastným rodičom si deti postupne budovali od narodenia, zatiaľ čo s nimi len pár rokov, odkedy sa poznajú a vyskytujú v ich blízkosti. […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Výchova detí na základe rodinnej konštelácie

Nevychovávajte ich rovnako   Rodinka sa šťastne rozrástla a rodičia stoja pred vážnou úlohou: Ako vychovávať svoje deti? Dobrá rada nad zlato: Nevychovávajte všetky deti rovnako. U nás totiž dodnes patrí k pedagogickému bontónu rodičov presvedčenie, že spravodlivosť v rodine znamená to isté, čo rovnaká výchova. Veď sme ich vychovávali rovnako, nerozumieme, prečo sa tento nevydaril, alebo táto je taká […]

Šialený? No a! _ aj pre bratislavské školy

DSS Most realizuje svoj úspešný projekt “Šialený? No a!” zameraný na mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, pre ktorých je otázka zmyslu života a vlastnej identity dôležitou témou. Mnohí mladiství už zažili aké to je, keď “duša vybočí z rovnováhy”. DSS Most ponúka pre učiteľov bratislavských škôl zrealizovať v ich škole. Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi […]

Liga za duševné zdravie oslavuje 15 rokov

Liga za duševné zdravie oslavuje 15 rokov

Každý rok Liga za duševné zdravie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na slávnostnom koncerte oceňuje osobnosti za vynikajúce počiny na poli duševného zdravia na Slovensku. V tomto roku zároveň oslávi 15 rokov svojho pôsobenia na zmenu postoja verejnosti k vlastnému duševnému a celkovému zdraviu. Liga za duševné zdravie sa už pätnásť rokov snaží o detabuizáciu duševného zdravia a duševných porúch na […]

Sme nominovaní

Sme nominovaní

Zdravie a šťastie sú najdôležitejšie životné hodnoty pre každého z nás, ako aj pre celú spoločnosť. Takisto sú to hodnoty, ktoré na prvom mieste chceme dopriať svojim deťom. Učíme ich však ako byť zdravé a šťastné? Často to ani sami nevieme. Taktiež škola, ktorá naše deti pripravuje do života v mnohých oblastiach, ich nepripravuje systematicky na to, ako si […]