Liga za duševné zdravie SR

august 2016

Archív z august 2016.

Prosíme, pomôžte deťom

Prosíme, pomôžte deťom

Každoročne robí naše združenie tábory pre deti z našej / pedopsychiatrickej ambulancie. Od roku 1989, kedy bol prvý tábor sme prešli dobrú polovicu Slovenska, pretáborovali stovky detí a ako skoro jediní aj rodičov detí. Tábory mnohým dali veľa, veľa detí bez liekov zvládlo každodenné fungovanie, dnes má za sebou ukončené školy, mnohí už majú svoje rodiny, nemajú […]

Terapeut nemusí byť vždy len človek

Terapeut nemusí byť vždy len človek

Psí liečitelia prišli do Pinellovej nemocnice, ktorá lieči ľudí s psychyckými poruchami. Osem malých canisterapeutov bolo v sobotu 30. augusta po druhákrat v Pinelke  v atriu Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Tieto a iné zaujímevé aktivity pre pacientov pripravuje naša kamarátka Zuzana Šipošová projektový referent, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Malacká cesta č. 63 P.O.BOX 158 902 18  Pezinok tel.: 033/6482 234        0918 837 501 mail: siposova@pnpp.sk