Liga za duševné zdravie SR

december 2016

Archív z december 2016.

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako si ho udržať, ak máme rôzne starosti, problémy, nedoriešené veci? Vlastným rozhodnutím volíme, ktoré svoje nálady a city práve pustíme k slovu. A ktoré budú také mocné, že premôžu slova rozumu, ktorý si je schopný každú chvíľu spomenúť na nejakú nepríjemnosť. Vlastnou vôľou sa však spojíme s tým miestom v sebe, ktoré si pamätá, ako sa cítime, keď je nám […]

Veľa šťastia v novom roku

Veľa šťastia v novom roku

Celý team ľudí v Lige vám praje krásne sviatky, nájdite si čas na upokojenie, na prechádzku pri rieke alebo v lese. Na blízke stretnutia s milými ľuďmi, na vyjadrenie lásky k blízkym. Nájdite si čas na dotyky a objatia a nebojte sa svojich citov, každý čaká, že je milovaný.

Pošlite finančný dar a pomôžete nám pomáhať

Pošlite finančný dar a pomôžete nám pomáhať

Zbierka Dni nezábudiek prebieha tak, že stretnete na ulici dobrovoľníka s pokladničkou, alebo pošlete SMS alebo pošlete finančný dar na účty Ligy za duševné zdravie. Dobrovoľníci chodili v októbri, SMS sme doposielali tiež – ale do konca decembra, teda už len pár dní môžete poslať finančný dar na účty Ligy za duševné zdravie. Skúste sa zamyslieť na […]

Učme sa od stromov ich láskyplným vzťahom

Učme sa od stromov ich láskyplným vzťahom

Inšpirované knihou „Tajný život stromov“. Borovice, smreky a smrekovce a všetky listnaté stromy naokolo mňa – milujem ich. Som im rada nablízku. Napadlo mi, že sa od nich môžeme učiť, keď som sa viezla včera v trolejbuse. Vonku bolo sychravo. Vo vnútri sme sa parili tak, že sa až zarosili okná. Tváre zamračené. Pozorovala som staršiu pani ako sa […]