Liga za duševné zdravie SR

júl 2017

Archív z júl 2017.

Liga za duševné zdravie na Festivale POHODA 2017

Liga za duševné zdravie na Festivale POHODA 2017

Diskusia na tému : Ako sa správať v konfliktnej situácii Tak ako každý rok, aj dnes realizovala Liga zaujímavú diskusiu na festivale Pohoda. Boli sme v stage-i s názvom Optimistan, v ktorom hosťujeme už tri roky pod záštitou Nadácie Orange. tentoraz sme aktuálne zaradili tému, ako sa správať v konfliktných situáciách a moderátor Dado Nagy ich skúmal od rodinných konfliktov, cez […]