Liga za duševné zdravie SR

september 2018

Archív z september 2018.

Projekt o poruchách príjmu potravy Chuť žiť

Projekt o poruchách príjmu potravy Chuť žiť

Liga za duševné zdravie SR sa stala odborným garantom projektu so zameraním na poruchy príjmu potravy pod názvom CHUŤ ŽIŤ  Dušou a iniciátorom projektu je Valentína Sedíleková. Projekt má niekoľko častí. Prvá je celoslovenská edukačná kampaň, ktorá zahŕňa média, predovšetkým internet. Mala by šíriť prevenciu, tému PPP odtabuizovať a poukázať, že je to akútny problém, ktorý sa musí […]

Ponuka denného psychiatrického stacionáru pri PK LF a UNB

Ponuka denného psychiatrického stacionáru pri PK LF a UNB

Denný psychiatrický stacionár poskytuje program v rámci rehabilitačno-resocializačného pobytu pre pacientov s diagnózami z okruhu schizofrénie, afektívnych porúch, úzkostných porúch a porúch a porúch osobnosti. Nie je určený pre pacientov s diagnózami: organické poruchy (demencie) a závislosť od psychoaktívnych látok (drogy a alkohol). Kapacita v DS predstavuje 15 miest. Pacienti môžu navštevovať DS na základe odporučenia rajónneho psychiatra (písomné odporučenie psychiatra). Pobyt v DS je […]

ADHD

ADHD

ADHD – Príznak dnešnej doby. Pri laických, ale aj odborných debatách o tejto diagnóze sa často kladie otázka, kto alebo čo je zodpovedné za tak veľký nárast tejto diagnózy v poslednej dobe. Sú to rodičia a ich nesprávna výchova, učitelia a ich nedostatok pochopenia, zlý vzdelávací systém, nezdravá strava, priveľa elektroniky, alebo jednoducho nešťastná genetika a iné fungovanie mozgu týchto detí? […]

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018!

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018!

Výsledky súťaže Hľadá sa talent 2018 Do súťaže sa prihlásilo 47 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. Dňa 28.8. zasadla odborná porota, aby spomedzi prihlásených vybrala autorov a autorky, ktorí budú ocenení. Členovia poroty: Katarína Čierna, kurátorka Zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie Monika Mikyšková, výtvarníčka a pedagogička Martin Kochan, výtvarník a pedagóg Alexandra Tamásová, kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia […]