Liga za duševné zdravie SR

jún 2020

Archív z jún 2020.

Štúdium a odborná prax v USA - Hubert H. Humphrey Fellowship

Štúdium a odborná prax v USA – Hubert H. Humphrey Fellowship

Vážení priatelia, Fulbrightova komisia si Vás dovoľuje upozorniť na príležitosť uchádzať sa o štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship na akademický rok 2021/2022, ktorý odborníkom a profesionálom zaoberajúcim sa udržateľným rozvojom, vytváraním demokratických inštitúcií, vzdelávaním a verejným zdravotníctvom umožňuje absolvovať 10-mesačný študijný pobyt na univerzite v USA, spojený so 6-týždňovou odbornou praxou vo vládnych alebo neziskových organizáciách, príp. v súkromnom sektore v USA. […]

Liga štartuje so svojou novou kampaňou. Čo znamená číslo 21?

Liga štartuje so svojou novou kampaňou. Čo znamená číslo 21?

Liga každoročne prináša destigmatizačné kampane zamerané na podporu starostlivosti o duševné zdravie. Cieľom tohtoročnej kampane je vyzvať ľudí na Slovensku, aby si vážili svoju dušu. Chceme, aby duševné zdravie bolo v týchto mesiacoch čo najviac prítomné vo verejnom priestore a stalo sa dôležitou témou, ktorá hýbe spoločnosťou. Sme presvedčení, že aj to je cesta, ako dosiahnuť potrebné zmeny v starostlivosti […]