Liga za duševné zdravie SR

Aj Dado Nagy vie, že sa treba rozprávať

#5minút

Dado Nagy a syn_hocorme len 5 minut

len 5 minút

Dlhoročný priaznivec Ligy za duševné zdravie, moderátor Dado Nagy tiež vie, že je nevyhnutné mať zopár takzvaných „bútľavých vŕb“, teda blízkych a dôvery-hodných ľudí, s ktorými zdieľate svoje radosti aj strasti života. Pridal sa tiež k nášmu projektu „len 5 minút“, ktorým chce Liga za duševné zdravie deklarovať, že je normálne mať psychické problémy. Je normálne raz byť hore a raz dole. Je normálne o tom hovoriť…