Liga za duševné zdravie SR

Ako sa máte? Štartuje nová relácia o duševnom zdraví + archív relácií

Situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu zvýšila počty ľudí s úzkostnými stavmi a panickými atakmi. RTVS preto v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravili novú reláciu Ako sa máte? – Čo sa dnes vraví o duševnom zdraví, v ktorej odborníci budú radiť, ako zvládnuť problémové situácie, ktoré pandémia priniesla. RTVS spustí reláciu v pondelok 4. mája o 13:25 na Jednotke a následne odvysiela 19 častí počas pracovných dní vždy po Dámskom klube.

Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Martina Knuta sú ľudia s psychickými problémami na Slovensku dlhodobo stigmatizovaní a duševnému zdraviu sa verejne venuje iba málo pozornosti a priestoru. „Je to verejná téma a je preto veľkým benefitom RTVS, že jej vyčlenila pravidelný priestor vo vysielaní,“ poznamenal. Od potvrdenia prvých pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku stúpal na linkách dôvery počet telefonátov od ľudí, ktorých úzkostné stavy a panika súviseli aj s ekonomickou neistotou, stratou zamestnania či izoláciou. „Súčasná doba si vyžaduje, aby sme ľudí upokojili, pomenovali otázniky a vysvetlili ich,“ konštatoval Martin Knut.

V každej časti dvaja odborníci z medicínskej oblasti budú radiť vždy v inej téme – napríklad, ako zvládnuť intenzívne spolužitie členov v domácnosti, domáce vzdelávanie, prácu z domu, ako zvládnuť, keď je niekto v karanténe sám, ako čeliť hrozbe domáceho násilia, ako zvládnuť odlúčenie od vzdialenejších členov rodiny, ako zvládnuť strach či úzkosť. Odbornou garantkou je psychologička a psychoterapeutka Hana Ševčíková.

„Je nesmierne dôležité, aby mali ľudia pocit, že niekomu záleží na ich osude, zdraví, na tom, že ich niečo trápi. V spoločnosti sa psychické problémy veľmi bagatelizujú, keďže sa k tomu nikdy nepristupovalo tak, že sa do tohto stavu môže dostať ktokoľvek a kedykoľvek. Duševné zdravie a pohoda je pritom základ toho, aby ľudia mohli fungovať a vydávať zo seba maximum,“ vysvetlil televízny programový riaditeľ Marek Ťapák dôvod, prečo sa RTVS rozhodla pre vysielanie cyklu o duševnom zdraví.

Moderátorkou a dramaturgičkou relácie Ako sa máte? – Čo sa dnes vraví o duševnom zdraví je Oľga Valentová„Ľudia sú v čase pandémie naraz zasiahnutí mnohými problémami a niektoré sú dokonca neriešiteľné. Z toho sa prudko zhorší duševné rozpoloženie človeka. Najhoršie sú na tom rodiny žijúce pod jednou strechou s násilníkom, ktorému sa nedá uniknúť. A potom rodičia so školopovinnými deťmi, ktorí majú naraz aj pracovať, aj učiť sa s deťmi. Nový cyklus podáva pomocnú ruku týraným, rodičom, deťom aj seniorom.“

ARCHÍV RELÁCIÍ

 1. časť  Duševné zdravie v čase pandémie
 2. časť Ako zvládnuť intenzívnejšie spolunažívanie členov domácnosti
 3. časť Ako zvládnuť v karanténe samotu
 4. časť Ako čeliť hrozbe domáceho násilia
 5. časť Ako chrániť deti pred domácim násilím
 6. časť Ako sa premieta hospodárska kríza do nášho duševného zdravia
 7. časť Ako zvládnuť prácu z domu
 8. časť Ako sa nezblázniť z tínedžera
 9. časť Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse
 10. časť Ako zvládnuť onkologické ochorenie počas pandémie
 11. časť Ako zvládnuť domáce vzdelávanie
 12. časť Ako skĺbiť všetky roly, ktorým čelia rodičia naraz
 13. časť Ako zvládnuť úzkosť v súvislosti s chorobou
 14. časť Ako zvládnuť prácu z domu s malými deťmi
 15. časť Ako žijú seniori v čase pandémie
 16. časť Ako zvládnuť situáciu, keď sa v rodine prejaví choroba
 17. časť Ako zvládnuť alkohol počas pandémie?
 18. časť Ako zvládnuť krízu v manželstve počas pandémie
 19. časť Čo je to psychosomatika

Za finančnú pomoc pri výrobe relácie a za dlhoročnú podporu ďakujeme spoločnosti Janssen