Liga za duševné zdravie SR

Art brut v ČIN ČIN _ výstava v malej galérii v Bratislave na Podjavorinskej ulici

Best of Art brut
Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme…

Výstavu diel nazývaných odborne „Art brut“, medzi ktorými sú aj diela autorov so skúsenosťou s duševnou poruchou z Galérie nezábudka sú vynikajúci odborníci výtvarník akad.sochár Vladimír Kordoš a detský psychiater MUDr. Ján Šuba. Vernisáž výstavy sa bude konať: 9.5.2017 o 17,00. Otvorenie výstavy pripravili výtvarníci – Vladimír Kordoš a Dušan Nágel . Uvedenie poézie a prózy vystavujúcich autorov – Ľubomír Feldek a Jozef Fabuš

Sprievodný program:
• 23.5. o 17.00  Sny a prechádzky Roberta Walsera číta Michal Hvorecký
• 24.5. o 17,00  Vladimír Kordoš a Ján Šuba: Za hranicou normality – o živote a diele niektorých profesionálnych výtvarníkov v zajatí duševnej poruchy
• 25.5. o 17,00  ukážky z pripravovaného filmu Ľubomíra Štecka o osobnostiach z oblasti art brut
• 26.5. o 17,00  Daniel Hevier: Medzi mnou a mnou – interpretácia básní Jána Ondruša