Liga za duševné zdravie SR

Blog

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Rodinná konštelácia 3 _ Manželstvo uzavreté v nebi

O významnej úlohe poradia narodenia a pohlavia detí, ktoré sa postupne v rodine narodia sme vás oboznámili v predchádzajúcich dvoch pokračovaniach. Uviedli sme 8 základných súrodeneckých  zostáv – dôležitých pre vytvorenie“ horoskopu vlastnej rodinnej pozície“ Dôležité je však vedieť využiť poznanie rodinnej pozície pre svoju partnerskú rolu. Pri výbere partnera a zakladaní rodiny je veľmi dôležité uvedomiť si svoju pozíciu […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Radostné očakávanie_ výchova detí

Každý rodič má v priebehu života a pribúdania novonarodených detí rodičovský problém s prijímaním detí do rodiny ako postupne prichádzajú a ich výchova. V našich stánkoch často zaznieva že, súrodenecká konštelácia je taká alebo onaká „ak rodičia nič nepokazili“. Najčastejšie v prípadoch, keď je medzi deťmi malý vekový rozdiel, ktorým rozumieme rozdiel do dva a pol roka. Problém, aký je optimálny vekový rozdiel […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Moje deti, tvoje deti, naše deti

S pribúdajúcimi rozvodmi pribúda detí z rozvedených rodín a  je pomerne častá potreba spojiť dve rodiny – či už natrvalo, alebo aspoň počas víkendov, keď deti navštevujú novú rodinu svojho otca alebo matky. Noví partneri si často neuvedomujú, že vzťahy k vlastným rodičom si deti postupne budovali od narodenia, zatiaľ čo s nimi len pár rokov, odkedy sa poznajú a vyskytujú v ich blízkosti. […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Výchova detí na základe rodinnej konštelácie

Nevychovávajte ich rovnako   Rodinka sa šťastne rozrástla a rodičia stoja pred vážnou úlohou: Ako vychovávať svoje deti? Dobrá rada nad zlato: Nevychovávajte všetky deti rovnako. U nás totiž dodnes patrí k pedagogickému bontónu rodičov presvedčenie, že spravodlivosť v rodine znamená to isté, čo rovnaká výchova. Veď sme ich vychovávali rovnako, nerozumieme, prečo sa tento nevydaril, alebo táto je taká […]

Predsviatkový rozhovor so spolupracovníčkou Ligy za duševné zdravie psychiatričkou MUDr. Vierou Satinskou

Predsviatkový rozhovor so spolupracovníčkou Ligy za duševné zdravie psychiatričkou MUDr. Vierou Satinskou

Majú ľudia počas vianočných sviatkov viac psychických problémov ako inokedy?  Áno, štatistiky potvrdzujú, že majú. S čím to súvisí?  Vianociam sa síce hovorí, že sú sviatkami pokoja a radosti, ale dnes predstavujú aj nadštandardný predvianočný zhon, doma aj v práci, potom veľké očakávania, ktoré sa nesplnia a potom vytriezvenie, smútok a pocit premárnenej šance. S akými ťažkosťami prichádzajú do psychiatrickej ambulancie? […]