Liga za duševné zdravie SR

Blog

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Výchova detí _ súrodenecká konštelácia

Rodičia zistia o svojich deťoch dosť rýchlo, že každé je iné, ale ťažšie už prichádzajú nato, prečo a ako s touto skutočnosťou zachádzať. Často z ostávajú pri prekvapenom konštatovaní, ako je to možné, že rovnako vychovávané deti sú také rôzne. Budeme venovať pozornosť skutočnosti, ako poznačí deti práve pozícia v súrodeneckom systéme, ako sa pridáva k takým faktorom ako sú genetická […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Rodinná konštelácia 3 _ Manželstvo uzavreté v nebi

O významnej úlohe poradia narodenia a pohlavia detí, ktoré sa postupne v rodine narodia sme vás oboznámili v predchádzajúcich dvoch pokračovaniach. Uviedli sme 8 základných súrodeneckých  zostáv – dôležitých pre vytvorenie“ horoskopu vlastnej rodinnej pozície“ Dôležité je však vedieť využiť poznanie rodinnej pozície pre svoju partnerskú rolu. Pri výbere partnera a zakladaní rodiny je veľmi dôležité uvedomiť si svoju pozíciu […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Radostné očakávanie_ výchova detí

Každý rodič má v priebehu života a pribúdania novonarodených detí rodičovský problém s prijímaním detí do rodiny ako postupne prichádzajú a ich výchova. V našich stánkoch často zaznieva že, súrodenecká konštelácia je taká alebo onaká „ak rodičia nič nepokazili“. Najčastejšie v prípadoch, keď je medzi deťmi malý vekový rozdiel, ktorým rozumieme rozdiel do dva a pol roka. Problém, aký je optimálny vekový rozdiel […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Moje deti, tvoje deti, naše deti

S pribúdajúcimi rozvodmi pribúda detí z rozvedených rodín a  je pomerne častá potreba spojiť dve rodiny – či už natrvalo, alebo aspoň počas víkendov, keď deti navštevujú novú rodinu svojho otca alebo matky. Noví partneri si často neuvedomujú, že vzťahy k vlastným rodičom si deti postupne budovali od narodenia, zatiaľ čo s nimi len pár rokov, odkedy sa poznajú a vyskytujú v ich blízkosti. […]

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

Výchova detí na základe rodinnej konštelácie

Nevychovávajte ich rovnako   Rodinka sa šťastne rozrástla a rodičia stoja pred vážnou úlohou: Ako vychovávať svoje deti? Dobrá rada nad zlato: Nevychovávajte všetky deti rovnako. U nás totiž dodnes patrí k pedagogickému bontónu rodičov presvedčenie, že spravodlivosť v rodine znamená to isté, čo rovnaká výchova. Veď sme ich vychovávali rovnako, nerozumieme, prečo sa tento nevydaril, alebo táto je taká […]