Liga za duševné zdravie SR

Blog

depresia

Depresia ohrozuje celú spoločnosť, nielen jednotlivca!

Zvesená hlava, slzy na krajíčku, žiaľ v očiach. S prehlbujúcou sa ekonomickou krízou sa podobné obrazy ľudí stávajú bežnou realitou našich dní. Viac ako kedykoľvek pred tým je potrebné rozlúštiť dilemu, či človek len prirodzene smúti, keď je posledný raz v práci, alebo sa prepadol do depresie, z ktorej sa už vyštverať do pozitívnej nálady sám nedokáže. Od hlavy v smútku […]

zbierka

Vytiahnime svet z depresie

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) dnes trpí depresiou približne 10% percent populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť vyskúšal na vlastnej koži. WFMH  dokonca očakáva, že výskyt depresie sa v období hospodárskej krízy rapídne zvýši. Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, nepochopenie a sociálna odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou. V takomto svete dnes […]

stres

Kto roztne začarovaný kruh ekonomickej krízy a depresie?

Depresia nie je len zlá nálady, nie je to strach pred prvým dňom v práci, nechuť vstávať do zamestnania. Ide o psychický tlak, nezáujem žiť, tešiť sa z bežných vecí, neschopnosť načerpávať energiu. Postihuje až 15% populácie a vedecké štúdie preukázali jej súvislosť s krízou v oblasti ekonomiky. Zhoršujúca sa ekonomická situácia ľudí nielen do depresie sáče, ale zároveň je aj […]

Stop stigme

O duševných poruchách bez mýtov a neprávd Aj ty veríš mýtom a nepravdám? Si voči ľuďom s duševnou poruchou podozrievavý a vnímaš ich s dešpektom? Bojíš sa, alebo sa hanbíš vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra? Vykroč z hmly mýtov a predsudkov! Informuj sa ako je to naozaj a daj stop stigme!

Kričím telom

Vzdelávací projekt venovaný anorexii a bulímii O projekte V novembri 2011 sa na Slovensku začína cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie, ktorá je u nás ešte stále tabuizovaná, na rozdiel od iných krajín európskej únie, kde je osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu, podporovaná priamo ministerstvami školstva a vzdelávacími centrami. Na základe tejto skutočnosti a nedostatočnosti […]