Liga za duševné zdravie SR

Čo pre vás robíme

Analfabeta Negramotná - Čítame s porozumením

Analfabeta Negramotná – Čítame s porozumením

Projekt na podporu návykov detí vnímať čítaný text s porozumením Projekt pomáha rozvíjať čitateľské schopnosti, skúsenosti a vnímavosť. Zameriava sa na vydávanie kvalitných domácich diel pre deti a na sprostredkovanie čítania ako zážitku, zábavy a objavovania hodnôt. Výberom titulov je určený čitateľom od najmenších po dospievajúcich. Projekt má symbolický názov podľa prvej knihy v tomto edičnom rade.