Liga za duševné zdravie SR

Detská duša

Zippy’s Friends in Slovakia (po anglicky)

Zippy’s Friends in Slovakia (po anglicky)

League for Mental Health Slovakia introduced the international programme Zippy’s Friends in Slovakia in September 2013 and implemented it in 20 Slovak schools in the school year 2013/2014.   The Zippy’s Friends (ZF) programme promotes the mental health and emotional wellbeing of young children in many different countries and cultures. The fundamental concept behind the […]

Zippy's friends

Zippyho kamaráti na Slovensku – pokračovanie projektu

V školskom roku 2013/2014 Liga za duševné zdravie úspešne realizovala medzinárodný program Zippy’s Friends (Zippyho kamaráti, ZF) na 20 vybraných základných a materských školách bratislavského a trnavského kraja. Projekt bol podporený grantom Nadácie pre deti Slovenska z prostriedkov fondov EEA.

Zippyho kamaráti

Zippy’s Friends na Slovensku

Organizátor projektu Zippy’s Friends na Slovensku: Liga za duševné zdravie SR Partneri projektu na Zippy’s Friends na Slovensku: Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika Členovia projektového tímu z Trnavskej univerzity budú priebežne monitorovať implementáciu programu Zippy’s Friends na zúčastnených školách a úspešnosť programu vyhodnotia pred- a po-intervenčným testom zapojených žiakov a učiteľov. Organisasjonen Voksne for Barn, Oslo, Nórsko Pracovníci nórskej partnerskej […]

Zippys Friends Logo

Program Zippyho kamaráti

Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí, uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami?

Detská duša

Detská duša

prečo to robíme … „Veľa z trápenia dospelých začína už v detstve a deti sú najbezbrannejšie pri riešení ťaživých situácií, ktoré často sami nespôsobili, preto sa LDZ snaží zamerať aj na prevenciu a pomoc deťom…“ Anton Heretik, ml. psychológ