Liga za duševné zdravie SR

Knižnica

Analfabeta Negramotná - Čítame s porozumením

Analfabeta Negramotná – Čítame s porozumením

Projekt na podporu návykov detí vnímať čítaný text s porozumením Projekt pomáha rozvíjať čitateľské schopnosti, skúsenosti a vnímavosť. Zameriava sa na vydávanie kvalitných domácich diel pre deti a na sprostredkovanie čítania ako zážitku, zábavy a objavovania hodnôt. Výberom titulov je určený čitateľom od najmenších po dospievajúcich. Projekt má symbolický názov podľa prvej knihy v tomto edičnom rade.

Knižnica

Knižnica

Knižnica Nezábudka je špecializovaná knižnica venovaná témam spätým s duševným zdravím a duševnými poruchami. Určená je širokej verejnosti. Celý výpožičný systém funguje prostredníctvom internetu. Na týchto stránkach sa môžete registrovať a vybrať jednotlivé tituly. Vybrané tituly, ktoré si cez internet rezervujete, si prídete vyzdvihnúť do Ligy za duševné zdravie SR. VSTUP DO KNIŽNICE TU OZNAM: Momentálne nie je […]