Liga za duševné zdravie SR

Motivačné centrum

Motivačné centrum

PROGRAMY Štúdio Open – Art V ňom sa pravidelne stretávajú ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Cieľom otvoreného štúdia je rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti používania a experimentovania s výtvarnými technikami, pod odborným vedením profesionálnych výtvarníkov, ktorí sa vo vedení ateliérov striedajú a dopĺňajú. Okrem týchto výtvarných ateliérov, určených hlavne pre bratislavčanov, sú pripravené víkendové […]