Liga za duševné zdravie SR

Čo pre vás robíme

Logoterapia

Logoterapia

„Ľudské bytie znamená byť neustále konfrontovaný so situáciami, z ktorých každá je zároveň dar aj úloha. Čo takáto situácia od nás vyžaduje je naplnením jej zmyslu.“ V. E. Frankl, zakladateľ psychoterapeutického smeru Logoterapia (in: M. Kosová a kol.: Logoterapie. Grada Publishing, 2014)

Online poradňa, Liga za duševné zdravie

Online poradňa

Trápia vás problémy – rodinné, citové, rodičovské, duševné, sociálne či s tým súvisiace právne? Napíšte našim odborníkom a anonymne dostanete presnú a vysoko odbornú odpoveď na vaše konkrétne problémy.   PhDr. Zuzana Polťáková, PhD., psychologička detské, rodičovské a školské problémy zuzana.poltakova@dusevnezdravie.sk Štúdium psychológie ukončila v roku 2004 na UCM v Trnave. Pracovala v ambulancii klinickej psychológie, kde sa naučila ako pracovať s klientom či už […]