Liga za duševné zdravie SR

Mám problém

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Ľudské práva _ diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Liga za duševné zdravie v rámci projektu „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrimináciu“ realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. Odborníci pri dvoch okrúhlych stoloch sa zhodli, že ľudské práva nezanikajú znevýhodneným skupinám občanov – aj keď to tak niekedy vyzerá. Ľudské práva sa spravidla členia na tri […]

Odborníci – kontakty

Pretože súčasťou liečby je aj odborná špecializovaná pomoc, súčasťou tejto sekcie bude postupne dopĺňaný zoznam zariadení a konkrétnych psychoterapeutov alebo psychiatrov, kam by ste sa mohli, v prípade potreby, s týmto špecifickým problémom obrátiť. Zoznam obsahuje kontakty výhradne od zariadení a odborníkov, ktorí dali povolenie na uverejnenie. Prijatie do terapie alebo na hospitalizáciu je pritom v kompetencii konkrétneho zariadenia alebo […]

Podporná skupina pre PPP

Podporná svojpomocná skupina ANABELL BRATISLAVA POZOR! Stretávanie podpornej skupiny sa od 1.4.2011 dočasne pozastavuje. V prípade, že máte o túto službu záujem, píšte na bratislava@anabell.cz. Od februára 2007 dodnes funguje podporná svojpomocná skupina pre poruchy príjmu potravy. Stretáva sa každý utorok v čase 18. – 20. hod. Počas letných mesiacov (júl, august) sú prázdniny. Určená je každému, kto prekonal […]