Liga za duševné zdravie SR

Mám problém

Podporná skupina pre PPP

Podporná svojpomocná skupina ANABELL BRATISLAVA POZOR! Stretávanie podpornej skupiny sa od 1.4.2011 dočasne pozastavuje. V prípade, že máte o túto službu záujem, píšte na bratislava@anabell.cz. Od februára 2007 dodnes funguje podporná svojpomocná skupina pre poruchy príjmu potravy. Stretáva sa každý utorok v čase 18. – 20. hod. Počas letných mesiacov (júl, august) sú prázdniny. Určená je každému, kto prekonal […]

Aktivity

Aktivity

OZNAM 19.9.2011 sme otvorili ambulantnú skupinu porúch príjmu potravy Kedy: pondelky a štvrtky 11:00-12:00 Kde: v telocvični Denného stacionára Psychiatrickej kliniky, FN Staré mesto, Mickiewiczova 13 Kto: psychológovia PhDr.Igor Obuch a Mgr. Zuzana Wernerová, pod záštitou Psychiatrickej kliniky a špecializovanej ambulancie orientovanej na poruchy príjmu potravy Pre koho: pre tých, ktorí trpia prejavmi porúch príjmu potravy a sú ochotní na […]