Liga za duševné zdravie SR

O chorobách

Bipolárna afektívna porucha

Bipolárna afektívna porucha

Obsah Jadrové témy bipolárnej afektívnej poruchy: Liečba bipolárnej afektívnej poruchy Odvrátená strana mánie Je toto ochorenie, podobne ako schizofrénia, charakteristické tým, že sa prejaví najmä u mladých ľudí? Dalo by sa povedať, že ak by bol rodič v danom období pozorný a zachytil aj takéto nešpecifické príznaky, nemusel by pacient neskôr v živote dospieť až do ťažkého stavu? Vyskytuje […]

Dystýmia, chorobná rozladenosť

Dystýmia je porucha nálady, ktorá sa prejavuje chronickou depresívnou rozladenosťou a podráždenosťou, nízkym sebavedomím, poruchami spánku a zmenami v apetíte a váhe. Dystýmia sa lieči najmä dlhodobým podávaním antidepresív a ďalších psychofarmák.

Duševné zdravie _ definícia

Duševné zdravie _ definícia

Duševné zdravie je : vedomie vlastnej hodnoty, uvedomenie si vlastných možností a schopností, schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu, duševné zdravie je cieľom, nie normou     MUDr. Zuzana Lajčiaková, psychiatrička