Liga za duševné zdravie SR

Podujatia iných organizácií

OZ OPORA - PREDVIANOČNÉ POSEDENIE

OZ OPORA – PREDVIANOČNÉ POSEDENIE

OZ príbuzných a priateľov ľudí s duševným ochorením OPORA Vás srdečne pozýva na 7. stretnutie v rámci projektu PODPORA NA CESTE (podporné a psychoedukačné stretnutia pre príbuzných a ľudí s duševnými problémami) PREDVIANOČNÉ POSEDENIE s tvorivou dielňou ( a na rozhovory, relax pri voňavom čajíku, koláčikoch, hudbe a tvorivých nápadoch) Aby sme si vianočnú atmosféru vytvorili spoločne, môžeme priniesť niečo dobré, ak sme už začali […]

ODOS

ODOS

Otvorme dvere, otvorme srdcia, občianske združenie Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava Organizácia ODOS združuje osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a ďalších občanov. Hlavným cieľom ODOS je znižovať stigmu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku. Medzi ďalšie ciele patrí obhajoba práv ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných formou pacientskej advokácie a vzdelávanie lídrov združení pacientov a príbuzných. ODOS je nezisková organizácia […]

WHO

 Svetová zdravotnícka organizácia Svetová zdravotnícka organizácia už viac než 50 rokov vyhlasuje 7. apríl za Svetový deň zdravia. Tento deň je vždy venovaný inej oblasti zdravotníctva. V roku 2001 ho po prvý raz vyhlásila za Svetový deň duševného zdravia. Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života. Stále však stúpa počet ľudí s duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen im, […]