Liga za duševné zdravie SR

Správy

Art brut v ČIN ČIN _ výstava v malej galérii v Bratislave na Podjavorinskej ulici

Art brut v ČIN ČIN _ výstava v malej galérii v Bratislave na Podjavorinskej ulici

Best of Art brut Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme… Výstavu diel nazývaných odborne „Art brut“, medzi ktorými sú aj diela autorov so skúsenosťou s duševnou poruchou z Galérie nezábudka sú vynikajúci odborníci výtvarník akad.sochár Vladimír Kordoš a detský psychiater MUDr. Ján Šuba. Vernisáž výstavy sa bude konať: 9.5.2017 o 17,00. Otvorenie výstavy pripravili výtvarníci – Vladimír Kordoš a Dušan Nágel […]

Výstava v priestore Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Výstava v priestore Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

KRÍDLA majú výstavu v novootvorenej Galérii Tento týždeň pribudla v Bratislave nielen nová výstava, ale aj nová Galéria, ktorá vznikla na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  na Račianskej ul. Otvorila ju 21.marca Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr.Zuzana Stavrovská a predstavuje zaujímavú kolekcie diel klientov zo Združenia príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami, Rehabilitačného strediska KRÍDLA. […]

Výstava v Lige za duševné zdravie _ sochy z dreva

Výstava v Lige za duševné zdravie _ sochy z dreva

PRE RADOSŤ Z DREVA Od 9.marca až do 13.apríla si môžete pozrieť výstavu Matúša Hečka, ktorý má sám skúsenosť s duševnou poruchou a už roky sa venuje práci s drevom, okrem iného aj inšpirovaný známym slovenským sochárom Jurajom Čutekom. Páni boli prítomní aj na vernisáži výstavy, na ktorú mama a manželka autora priniesli výborné občerstvenie. Výstavu môžete vidieť: pondelok až […]

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako dosiahnuť pocit pohody cez sviatky?

Ako si ho udržať, ak máme rôzne starosti, problémy, nedoriešené veci? Vlastným rozhodnutím volíme, ktoré svoje nálady a city práve pustíme k slovu. A ktoré budú také mocné, že premôžu slova rozumu, ktorý si je schopný každú chvíľu spomenúť na nejakú nepríjemnosť. Vlastnou vôľou sa však spojíme s tým miestom v sebe, ktoré si pamätá, ako sa cítime, keď je nám […]