Liga za duševné zdravie SR

Bez kategórie

Duša a film - Ako v zrkadle

Duša a film – Ako v zrkadle

24 hodín v živote jednej rodiny na opustenom ostrove. Rok 2020 začíname cyklom Duša a Bergman. V rámci neho uvedieme snímku Ako v zrkadle. Po nej nasleduje diskusia zameraná na samotný film, ale aj na problémy, ktoré Bergman vo filme rieši a ich vzťah s Bergmanovým životom. Bergman na obraze rodiny s dcérou postihnutou schizofréniou rieši svoje hlavné témy ako sú vzťahy v rodine, […]

Cyklus filmov a diskusií Duša a film - rok 2020

Cyklus filmov a diskusií Duša a film – rok 2020

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe usporadúva od októbra 2018 cyklus Duša a film. V prvej časti sa premieta film s problematikou z oblasti duševného zdravia (duševné ochorenia, rôzne psychologické problémy), v druhej časti s prítomnými divákmi diskutujú odborníci v danej problematike a ak je to možné, aj niekto, kto má s problémom osobnú skúsenosť. Filmy vyberá skupina odborníkov, ktorí aj diskusie moderujú […]

Čítačka s Danielou Kapitáňovou v Artotéke

Čítačka s Danielou Kapitáňovou v Artotéke

Stretnutie s detektívkami i so Samkom Tálem. Združenie Sofia Bratislava zorganizovalo s pomocou ochotných dobrovoľníkov na čele s Lesankou Královičovou a jej mamou ďalšie zaujímavé podujatie – Čítačku so spisovateľkou, režisérkou, literárnou redaktorkou a publicistkou Danielou Kapitáňovou. Pod svoje krídla nás opäť prichýlila Galéria Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave na Kapucínskej ulici v Starom Meste. Pôvodne sa Čítačka s Danielou Kapitáňovou mala konať v stredu […]

Duša a film - A dýchajte pokojne

Duša a film – A dýchajte pokojne

Osudové pretnutie životných ciest dvoch žien v úprimnej islandskej dráme. Posledné premietanie cyklu Duša a film v roku 2019 sa bude niesť v znamení pomoci blížnemu. Témou diskusie po odpremietaní filmu „A dýchajte pokojne“ bude migrácia a imigrácia, prečo sa ako jednotlivci i spoločnosť zdráhame pomáhať iným v núdzi. Kedy a kde? 16.12. 2019 o 18:00 v Kino Film Europe, Štefánikova 25, Bratislava Diskutujúci: – PhDr. Dušan Ondrušek […]