Liga za duševné zdravie SR

Čo môžete čakať v našej „on-line“ poradni ?

Všimli ste si, že na našej webovej stránke pribudol modrý obdĺžnik, v ktorom je nápis „On-line poradňa“? Toto modré okienko, je preklik na našu novú PORADŇU, v ktorej nájdete šesť rôznych poradcov, takže si môžete vybrať – podľa toho aký máte problém. Môžete tu nájsť odpovede na otázky v partnerských vzťahoch ako napr. nevera, alkohol, výchova detí či vzťahy so svokrovcami. Môžete tu nájsť odborníkov na výchovu detí a na všetky najrôznejšie problémy s malými deťmi vrátane porúch učenia a správania sa ( disleksia, disgrafia, a pod.). Môžete sa poradiť či opýtať na veci týkajúce sa duševných problémov aj vážnych duševných porúch (ADHD, autizmus, Alzheimer, depresia, schizofrenia, úzkosti, fobie). Môžete sa poradiť a nájsť odpovede na citlivé otázky intímneho života či rôznych vzťahových a citových problémov, ktoré má v živote každý z nás.

Len sa za svoje citové a vzťahové problémy hanbíme, ako keby sme boli odborníci na všetko. Častokrát mávame problémy s rodičmi, s deťmi s kolegami v práci. Nie sme odborníci na všetko, ale naši odborníci sa vám budú venovať, do 24 hodín by ste mali mať odpoveď.  

Napíšte do našej novej „On-line poradne“ …