Liga za duševné zdravie SR

Deklarácia sebaúcty: JA som JA

V celom svete nie je nikto, kto by bol celkom ako ja. Sú jedinci v niečom podobní, ale nikto nie je úplne rovnaký ako ja. Preto všetko, čo zo mňa pochádza, je skutočne moje, pretože som si to SAM/A ZVOLIL/A.

Vlastním sa (prináležím si) celá(ý): svoje telo a všetko, čo vykonávam, svoju myseľ a všetky myšlienky a predstavy, svoje oči a obrazy všetkého čo vidia, svoje city, nech sú akékoľvek: hnev, radosť, pocit márnosti, láska, sklamanie, vzrušenie, svoje ústa zo všetkými slovami, ktoré z nich vychádzajú, zdvorilé, vľúdne, či hrubé, správne, alebo nesprávne, svoj hlas, zvučný  alebo tichý, a všetky svoje činy, či už voči ostatným alebo voči mne samej.

Vlastním svoju fantáziu, svoje sny, nádeje a obavy.

Vlastním všetky svoje víťazstvá a úspechy, všetky svoje zlyhania a chyby. Vlastním sa celá, preto sa môžem SAMA SO SEBOU OBOZNÁMIŤ. Tým môžem sama seba i milovať a byť k sebe v každom smere priateľská.  Takto umožním celej svojej bytosti pracovať vo vlastnom záujme. Viem, že sú vo mne veci, ktoré ma mätú a iné, ktoré nepoznám. Ale pokiaľ som sama sebe priateľom, môžem smelo a s nádejou vyhľadať riešenie týchto neznámych vecí a cesty  k lepšiemu poznaniu samej seba.

Nech vyzerám a zniem  akokoľvek, nech hovorím a robím čokoľvek v danej chvíli v danej chvíli myslím a cítim, SOM TO JA. Je to autentické – pravdivé  a ukazuje to, kde v danej chvíli som.

Keď neskôr posudzujem, ako som vyzerala a znela, čo som povedala a urobila, ako som myslela a cítila, môže sa ukázať, že niečo bolo nevhodné. Môžem opustiť nevhodné, ponechať si čo sa osvedčilo a opustené nahradiť niečím novým.

Vidím, počujem, cítim, myslím, hovorím a konám. Mám teda nástroje k prežitiu, k zblíženiu s inými, k tvorivosti, k nájdeniu zmyslu a poriadku v svete ľudí vecí, ktorý je mimo mňa. Vlastním sa a preto môžem SAMA SEBA RIADIŤ…  

JA SOM JA A JE MI DOBRE.