Liga za duševné zdravie SR

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Liga za duševné zdravie organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí, počas ktorej môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja alebo hanbia. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga za duševné zdravie v spolupráci so spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu občania navštíviť psychiatrickú ambulanciu u vybraných lekárov a počas ordinačných hodín sa porozprávať s odborníkom na duševné zdravie celkom laicky, bez strachu a akýchkoľvek predsudkov. Lekári budú pripravení na otázky každého druhu. Snahou je znížiť strach a sprevádzajúce predsudky voči duševným poruchám a ľuďom s duševnými poruchami.

Zoznam psychiatrických ambulancií a vybraných miest na Slovensku, ktoré sa do akcie zapojili

Meno a priezvisko lekára Adresa ambulancie Telefónne číslo  Dátum a čas
MUDr. Lívia Vavrušová Zdravotné stredisko Záporožská, Záporožská 12, 851 01, Bratislava 5 02/63838673 8.10. 13:00-17:00
MUDr. Klaudia Stanislavová Zdravotné stredisko Záporožská, Záporožská 12, 851 01, Bratislava 5 02/6225 0900 12.10. 12:00-15:00
MUDr. Mirko Subotič Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081, Šenkvice  033/649 6394 13.10. 14:00-16:00
MUDr. Renáta Papšová Medicínske centrum Teslova, Teslova 33, 821 01, Bratislava 02/5262 4737 14.10. 8:00-13:00
MUDr. Róbert Őlvedy Zdravotné stredisko, Legionárska 5265, 901 01, Malacky 034/7726 768 15.10. 9:00-12:00
MUDr. Viera Lysová Psychiatrická ambulancia, Námestie sv. Michala 30, 920 01, Hlohovec 907 129 903 21.10. 8:00-12:00
MUDr. Zlatica Šurinová Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, 832 40, Bratislava 3 02 /4437 2658 22.10. 8:00-12:00
MUDr. Silvia Trnovcová Psychiatrická ambulancia, Moyzesova 4, 90201 Pezinok  033/640 61 85 28.10. 13:00-16:00
MUDr.Magdaléna Čaplárová Psychiatrická amb., Saratovská 24, Bratislava 84100 02/64367630 16.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Miroslav Čerňan Psychiatrická amb., Svoradova 5, Bratislava 81103 02/54434644 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Ján Bernát Psychiatrická amb., SNP 2, Šurany 942 18 035/6502297 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Jana Dúbravská  Psychiatrická amb., Hviezdoslavova 1, Nitra 949 07 037/7730380 16.10.2015 7,00-14,00
MUDr. František Kuzma Psychiatrické odd., Špitálska 6, Nitra 95001 037/6545111 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Soňa Belanská Psychiatrická amb., Nám.SNP 10, Bratislava 81108 02/57887251 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Lucia Žlnayová Psych.klinika Mickiewiczova 13, Bratislava 813 69 02/57290525 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. László Sárkozy Psych.amb. Jesenského 1204/2, Dunajská Streda 92901 0907/767862 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Alica Gašparová Psych.amb. Veľkoblahovská 1002/45 Dunajská Streda 92901 031/5515868 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr.Maroš Uhrín Psych.amb. Kpt.Nálepku 727/13 Galanta 92401 031/7833400 13.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Glamošová Anna psychiatrická ambulancia, Palárikova 2659, Čadca 041/4333419 13.10.2015 od 9.00 do 14.00 hod
MUDr. Žišková Andrea psychiatrická ambulancia, Mýtna 146, Stará Turá 032/7708141 14.10.2015 od 8.00 do 12.00 hod
MUDr. Lenka Tkáčová psychiatrická ambulancia, Bratislavská 1, Žilina 041/5071534 14.10.2015 od 8.30 do 14.00 hod
MUDr. Žiačiková Helena psychiatrická ambulancia,Tatranská 304,  Považská Bystrica 042/4323124 14.10.2015 od 7.30 do 16.00 hod
MUDr. Mária Majzlanová psychiatrická ambulancia, Hrnčírikova 222/6, Partizánske 038/7493644 14.10.2015 od 10.00 do 15.00 hod
MUDr. Beáta Gašparová Kuzmányho nábrežie 28,  Zvolen 045/5201111 12.10.2015-počas ordinačných hodín
MUDr. Martina Kminiaková Tajovského 5, Detva 045/5459079 15.10.2015-počas ordinačných hodín
MUDr. Ján Konôpka SNP 94, Žiar nad Hronom 045/6722782 23.10.2015-počas ordinačných hodín
MUDr. Monika Cagáňová SNP Handlová 046/5438167 13.10.2015-počas ordinačných hodín
MUDr. Beáta Kantorová Psychiatrická ambulancia, ul. 1.mája 4500/30, 058 01 Poprad 052/7721250 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Yveta Kubovová Psychiatrická ambulancia, ul. 1.mája 4500/30, 058 01 Poprad 052/7723473 13.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Andrea Remecká Psychiatrická ambulancia, Garbiarská 19, 060 01 Kežmarok 052/4369925 13.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Marcela Homzová Psychiatrická ambulancia, Hlavná 60, 080 01 Prešov 051/7700101 13.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Eva Vraniková Psychiatrická ambulancia, Kováčska 15, 080 01 Prešov 051/7714782 15.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Rastislav Michlík Psychiatrická ambulancia, Letná 27, 052 01 Spišská Nová Ves 053/4299054 13.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Zuzana Janíková Psychiatrická ambulancia – Psychiatrické oddelenie, Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palučanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš 044/5563432 14.10.2015 počas ordinačných hodín
MUDr. Alžbeta Malejčíková Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. 5, Košice 055/6719359 16. 10.,   9 – 12 hod.
MUDr. Niké Makarová MEDI-PARMA s.r.o., Psych.amb, Strojárska 607, Snina 905 444 422 12. 10,  11 – 14 hod.
MUDr. Miloš Burič Psych. ambulancia, Štefániková 14, Michalovce  056/642 66 67 22.10., 8-10hod, 13-14 hod
MUDr. Miriam Faklová Alterová Psych. amb. Vstupný areál USS, Košice – Šaca 055/72 34 737 14. 10., 7 – 12 hod. 
MUDr. Milan Komoráš Psychiatrická ambulancia, Zborovská 4, Košice 055/625 51 18 13.10., 12-15 hod.
MUDr. Silvia Žofčáková Letecká vojenská nemocnica, Psych. amb. , Murgašova 1, Košice 055/6130992 14.10., 12-15 hod.
MUDr. Dagmar Breznoščáková Psychiatrická amb., M.R. Štefánika 2427, Vranov nad Topľou 057/488 0251 16. 10., 14-17 hod.
MUDr. Magdaléna Mattová Univezitná nemocnica L. Pasteura, Psych.amb, Rastislavova 43, Košice 055/6152724 13.10., 11 – 15 hod.