Liga za duševné zdravie SR

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách 2017

Už po tretí krát Liga za duševné zdravie s spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia aj Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku. V zozname lekárov a ich ambulancií si môžete nájsť, či a kedy sa psychiater vo vašom meste zapojil do Dní otvorených dverí a prečítať si termín a presný čas, kedy sa môžete s lekárom stretnúť a porozprávať sa o všetkom, o čom ste sa doteraz báli. Môžete prísť sami, spraviť si test anhedónie alebo prísť so svojimi príbuznými.

Neexistujú zlé otázky, môžete sa opýtať na čokoľvek.

Zoznam psychiatrických ambulancií účastných na Dni duševného zdravia

Meno a priezvisko lekára Adresa ambulancie Dátum  Čas
MUDr. Yveta Kubovová Psychiatrická ambulancia, ulica 1.mája 4500/30, 058 01 Poprad  2.10.2017 08:00 – 15:00 hod. 
MUDr. Ivana Kováčová Kubačova 19, 831 06Bratislava  5.10.2017 9:00 – 12:00 hod. 
MUDr. Mária Majzlanová Hrnčírikova 222/6, 958 01 Partizánske 10.10.2017 13:00 – 15:00 hod.
Miriam Alterová Faklová Vstupný areál USS, 044 54 Košice – Šaca 10.10.2017 8:00 – 12:00 hod.
MUDr. Elena Podolánová Dolný Šianec 10, 91101 Trenčín 11.10.2017 8:00 – 14:00 hod.
MUDr. Beáta Kantorová Psychiatrická ambulancia, ulica 1.mája 4500/32, 058 01 Poprad  11.10.2017 10:00 – 15:00 hod. 
MUDr.Miloš Burič Štefánikova 14, 071 01 Michalovce 11.10.2017 8:00 – 10:00 hod.
13:00 – 14:00 hod.
MUDr. Zlatica Šurinová Tehelná 26, 831 03 Bratislava 12.10.2017 8:00 – 12:00 hod. 
MUDr. Eva Vraníková Psychiatrická ambulancia, Kováčska 15, 080 01 Prešov 12.10.2017 13:00 – 15:00 hod.
MUDr. Anna Glamošová Palárikova 2659, 022 01 Čadca 17.10.2017 8:00 – 12:00 hod.
MUDr. Rastislav Michlík Psychiatrická ambulancia, Letná 27, 852 01 Spišská Nová Ves 17.10.2017 13:00 – 16:00 hod.
MUDr. Niké Makarová Strojárska 607, 069 01  Snina 17.10.2017 8:00 – 14:00 hod. 
MUDr. Viera Lysová Nám. sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec 18.10.2017 9:00 – 12:00 hod. 
MUDr. Katarína Todorová SNP 3, 917 01 Trnava  18.10.2017 9:00 – 13:00 hod.
MUDr. Martina Kminiaková Psychiatrická ambulancia, Kpt. Nálepku 643/10, 962 12 Detva 18.10.2017 počas ordinačných hodín 
MUDr. Marcela Homzová Psychiatrická ambulancia, Hlavná 60, 080 01 Prešov 18.10.2017 10:00 – 13:00 hod. 
MUDr. Monika Cagáňová Psychiatrická ambulancia, SNP 2, 972 51 Handlová 27.10.2017 8:30 – 14:30 hod. hod.
MUDr. Klaudia Stanislavová Záporožská 12, 851 01 Bratislava 23.10.2017 8:00 – 12:00 hod. 
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD Záporožská 12, 851 01 Bratislava 23.10.2017 13:00 – 15:00 hod.
prim.MUDr.Martina Hanzelová V.Spanyola 43, 012 07 Žilina 23.10.2017 11:00 – 15:00 hod.
MUDr. Oľga Paulovičová Šustekova 2, 851 04 Bratislava  24.10.2017 11:00 – 17:00 hod. 
MUDr. Silvia Žofčáková LVN, Murgašova 1, 040 86 Košice 24.10.2017 12:00 – 15:00 hod. 
MUDr. František Kuzma Špitalská 6, 950 01 Nitra  25.10.2017 10:00 – 14:00 hod.
MUDr. Eduard Višňovský Krčméryho 843/14, 950 01 Nitra  25.10.2017 9:00 – 12:30 hod.
MUDr. Lucia Žlnayová Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava  25.10.2017 9:00 – 14:00 hod.
MUDr. Maroš Uhrín Krásna 1057/18, 924 01 Galanta  25.10.2017 9:00 – 13:00 hod.
MUDr. László Sárkozy Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda  25.10.2017 9:00 – 13:00 hod.
MUDr. Helena Žiačiková Tatranská 304, 017 01 Považská Bystrica 25.10.2017 počas ordinačných hodín 
MUDr. Beata Gašparová Psychiatrická ambulancia, Divadelná 4, 960 01 Zvolen 25.10.2017 počas ordinačných hodín 
MUDr. Robert Olvédy Legionárska 5265, 901 01 Malacky 26.10.2017 12:00 – 18:00 hod.
MUDr.Barbora Vašečková Nám.SNP 10, 811 08 Bratislava  26.10.2017 9:00 – 13:00 hod. 
MUDr. Ján Bernát SNP 2, 942 18 Šurany  26.10.2017 8:30 – 12:00 hod.
MUDr. Jana Bahledová Psychiatrická ambulancia, Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen 26.10.2017 počas ordinačných hodín 
MUDr. Magdaléna Čaplárová Saratovská 24, 841 00 Bratislava 27.10.2017 9:00 – 14:00 hod. 
  Psychosociálne centrum – psych. Ambulancia Lofflerova 2, 040 01 Košice 27.10.2017 8:00 – 12:00 hod.