Liga za duševné zdravie SR

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku _ adresár lekárov a časy

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách a termíny
meno a priezvisko lekára: adresa ambulancie: dátum a čas:
MUDr. Niké Makarová Strojárska 607, 069 04, Snina 4.10.2016, 8:00 – 12:00
MUDr. Dana Ignjatovičová Psych.ambulancia, Cesta k nemocnici 23, Banska Bystrica 10.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Ján Bernát SNP 2, Šurany 942 18 10.10.2016, 8:00 – 13:00
MUDr. Miroslav Čerňan Svoradova 5, Bratislava 811 03 10.10.2016, 8:00 – 14:00
MUDr.Andrea Heretiková Marsalová REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, s.r.o , Istrijská 8/B, Bratislava 84107 10.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Maroš Uhrín kpt. Nálepku 727/13, Galanta 924 01 10.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. František Kuzma Špitálska 6, Nitra 950 01 10.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Žišková Andrea Psychiatrická ambulancia, Mýtna 146, Stará Turá 10.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Beata Gašparová Psych.ambulancia, Kuzmanyho nábr. 28, Zvolen , 960 01 11.10. 2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Martina Kminiaková Psych.ambulancia, Desiderata s.r.o., Kpt.Nálepku 10/643, Detva, 962 12 11.10. 2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Jana Bahledová Psyh.ambulancia, P.O.Hviezdoslava 830/1, Zvolen, 960 01 11.10. 2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Renáta Papšová Psychiatrická ambulancia, Teslova 33, Bratislava 82102 11.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Glamošová Anna Psychiatrická ambulancia, Palárikova 2659, Čadca 11.10.2016, 9:00 – 12:00 
MUDr. Podolánová Elena Psychiatrická ambulancia, Dolný Šianec 10, Trenčín 12.10. 2016 počas ordinačných hodín
MUDr. Mária Majzlanová Psychiatrická ambulancia, Hrnčírikova 222/6, Partizánske 12.10.2016 počas ordinačných hodín
MUDr. Beáta Kantorová Psychiatrická ambulancia, ul. 1. mája 4500/32, 058 01 Poprad 12.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Eva Vraniková Psychiatrická ambulancia, Kováčska 15, 080 01 Prešov 12.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Rastislav Michlík Psychiatrická ambulancia, Letná 27, 052 01 Spišská Nová Ves 12.10.2016, počas ordinačných hodín
prim. MUDr. Zuzana Janiková Psychiatrická ambulancia, psychiatrické oddelenie, Liptovská nemocnica MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 23 L. Mikuláš 12.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Alžbeta Malejčíková Psychosociálne centrum, Lofflerova 2 , 040 01 Košice 13.10. 2016, 14:00 – 17:00
MUDr. Yveta Kubovová Psychiatrická ambulancia, ul. 1. mája 4500/30, 058 01 Poprad 13.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Andrea Remecká Psychiatrická ambulancia, Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok 13.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Marcela Homzová Psychiatrická ambulancia, Hlavná 60, 080 01 Prešov 13.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. Lucia Žlnayová Mickiewiczova 13, Bratislava 813 69 14.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Jana Dúbravská Čajkovského 46, Nitra 949 07 14.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Katarína Todorová Nám. SNP 3, Trnava 91701 14.10.2016, 9:00 – 13:00
MUDr. Dagmar Breznoščáková Psychiatrická ambulancia, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou  14.10.2016, počas ordinačných hodín
MUDr. László Sárkozy Jesenského 1204/2 Dunajská Streda 929 01 18.10.2016, 8:00 – 14:00
MUDr. Eduard Višňovský Krčméryho 14, Nitra 949 01 18.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Miloš Burič Psychiatrická ambulancia, Štefánikova 14, 071 01 Michalovce 20.10.2016, 8:00-9:30, 13:00 – 14:00
MUDr. Alica Gašparová Veľkoblahovská 1002/45 , Dunajská Streda 92901 21.10.2016, 8:00 – 14:00
MUDr. Soňa Belanská Nám. SNP 10, Bratislava I 811 08 21.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Magdaléna Čaplárová Saratovská 24, Bratislava IV 841 00 21.10.2016, 8:00-13:00
prim.MUDr. Martina Hanzelová Psychiatrická ambulancia, Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 24.10. 2016, 11:00 – 14:00
MUDr. Žiačiková Helena Psychiatrická ambulancia, Tatranská 304, Považská Bystrica 24.10.2016, 8:00 – 16:00
MUDr. Barbora Vašečková Nám. SNP 10, Bratislava 811 08 26.10.2016, 8:00 – 15:00
MUDr. Monika Cagáňová Psych.ambulancia, Psyche a empatia, s.r.o. , ul.SNP 2, Handlová, 972 51 12.10.2016, počas ordinačných hodín