Liga za duševné zdravie SR

Deň duševného zdravia

Liga za duševné zdravie SR a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia , ktorý je každoročne 10.októbra, zorganizovala Deň duševného zdravia v ambulanciách psychiatrov na celom Slovensku.

Deň duševného zdravia v psychiatrických ambulanciách

Dňa 10. októbra, teda môžete pokojne prísť k svojmu lekárovi (zoznam nájdete v tomto texte, dátum sa môže líšiť a je uvedený v tabuľke) a poradiť sa o svojom duševnom zdraví. V ambulancii si budete môcť vyplniť dotazník a zistiť či nemáte problémy súvisiace s depresiou alebo inými poruchami. K dispozícii budú aj informačné materiály o liečbe a prevencii depresie.

Deň duševného zdravia

Deň duševného zdravia je celoslovenský projekt na podporu všetkých pacientov trpiacich depresiou a ich príbuzných. Každý sa potrebuje niekedy poradiť s odborníkom. Nebuďme ľahostajní k ľuďom trpiacim depresiou! Lekári dnes dokážu toto ochorenie účinne liečiť. Pacientom však často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom stave. Mnohokrát sa dokonca aj v rodine či u najbližších priateľov stretávajú s predsudkami či odmietaním.

„Deň duševného zdravia“ – ako to bude prebiehať?

Ktokoľvek môže prísť s odborníkmi odkonzultovať svoj stav, či prísť spolu s členmi rodiny, ktorí potrebujú radu lekára, má možnosť vyplniť si dotazník o anhedónii a zistiť aká je aktuálne schopnosť prežívať radosti a strasti života, dozvedieť sa viac o depresii, jej príznakoch, prejavoch, liečbe, aj o jednom z jej hlavných symptómov – o anhedónii. Informačný plagát o mene lekára a čase, kedy sa stretne s pacientmi a ich príbuznými bude zverejnený v čakárni lekárov.

 Zoznam lekárov zapojených do Dňa duševného zdravia

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Zdena Betáková Rajecká 1, Bratislava 2 02/4552-6238 15.10.2014
MUDr. Renáta Papšová Teslova 33, Bratislava 2 02/4463-5471 10.10.2014
MUDr. Ivana Kováčová Kubačova 19, Bratislava 3 02/4488-4988 9.10.2014
MUDr Stanislav Pivárči Šancová 110, Bratislava 3 02/5296-8845 10.10.2014
MUDr. Zlatica Šurínová Tehelná 26, Bratislava 3 02/4437-2658 17.10.2014 8.00-12.00
MUDr. Klaudia Stanislavová Záporožská 12, Bratislava 5 02/6225-0900 13.10.2014
MUDr.Magdaléna Čaplárová Saratovská 24,Bratislava 84100 02/6436-7630 10.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr.Miroslav Čerňan Svoradova 5,Bratislava 81103 02/5443-4644 10.10.2014 8.00 – 14.00
TRNAVSKÝ KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Katarína Todorová SNP 3, Trnava 033/2400-200 15.10.2014
MUDr. Viera Lysová
  1. Dilonga 20, Hlohovec
0908/071129 15.10.2014
MUDr. Margita Kanianská Holubyho 41, Pezinok 033/6412-137 15.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Elena Šimovičová Štefániková 17, Modra 033/6902-715 14.10.2014
NITRIANSKY KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr.Jana Dúbravská Hviezdoslavova 1, Nitra 949 07 037/7730-380 10.10.2014 10:00-15:00
MUDr.Ján Bernát SNP 2,Šurany 942 18 035/6502-297 10.10.2014 12:00-16:00
TRENČIANSKY KRAJ
meno a priezvisko lekára adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Podolánová Elena psychiatrická ambulancia, Palackého 21, Trenčín 032/6566-111 13.10. 2014 8.00-13.00
MUDr. Žiačiková Helena psychiatrická ambulancia,Tatranská 304,  Považská Bystrica 042/4323-124 15.10.2014 12.00-16.00
Monika Cagáňová SNP, Handlová 046/5438-167 10.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Žišková Andrea psychiatrická ambulancia, Mýtna 146, Stará Turá 032/7708-141 15.10.2014 8.30-12.30
ŽILINSKÝ KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Mohamad Mustapha psychiatrická ambulancia, Bratislavská 1, Žilina 041/5071-534 14.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Anna Glamošová psychiatrická ambulancia, Palárikova 2311, Čadca 041/4333-419 10.10.2014  8.30-14.00
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Dana Ignjatovičová Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 048/4134-327 14.10.201
počas ordinačných hodín
MUDr.Jana Bahledová Hviezdoslavova 1, Zvolen 045/5326-890 14.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Beáta Gašparová Kuzmányho nábrežie 28,  Zvolen 045/5201-111 10.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Martina Kminiaková Tajovského 5, Detva 045/5459-079 13.10.2014
počas ordinačných hodín
MUDr. Ján Konôpka SNP 94, Žiar nad Hronom 045/6722-782 10.10.2014
PREŠOVSKÝ KRAJ
meno a priezvisko lekára adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Marcela Homzová Psychiatrická ambulancia, Hlavná 60, 080 01 Prešov 051/7700-101 09.10.2014  8.00-16.00
MUDr. Eva Vraniková Psychiatrická ambulancia, Kováčska 15, 080 01 Prešov 051/7714-782 15.10.2014  8.00-16.00
MUDr. Andrea Remecká Psychiatrická ambulancia, Garbiarská 19, 060 01 Kežmarok 052/4369-925 15.10.2014  9.00-16.00
MUDr. Beáta Kantorová Psychiatrická ambulancia, ul. 1.mája 4500/30, 058 01 Poprad 052/7721-250 15.10.2014  9.00-16.00
MUDr. Yveta Kubovová Psychiatrická ambulancia, ul. 1.mája 4500/30, 058 01 Poprad 052/7723-473 17.10.2014  9.00-16.00
KOŠICKÝ KRAJ
lekár adresa ambulancie tel.číslo dátum a čas
MUDr. Milan Komoráš Zborovská 4, Košice 055/6255-118 9.10. 13.00-15.30
MUDr. Alžbeta Malejčíková Jegorovovo nám. 5, Košice 055/6719-359
  1. 10. 8.00 -14.30