Liga za duševné zdravie SR

Duša a film – Hlavu hore

Dňa 28.4. 2019 sme uviedli ďalšiu časť cyklu Duša a film so snímkou Hlavu hore

Táto sociálna dráma pojednáva o tom, aké je to dospievať na hrane zákona a nestrácať nádej.

Malony (Rob Paradot) sa pohybuje na hrane od svojich šiestich rokov. Výbušný, vzdorovitý chlapec z problémovej rodiny sa pravidelne dostáva do konfliktu so zákonom a privádza do zúfalstva sudkyňu Florence (Catherine Deneuve)

i sociálneho pracovníka Yanna (Benoît Magimel), ktorí usilovne hľadajú cestu, ako mladého delikventa uchrániť pred vlastným temperamentom i väzením. Napriek všetkým pokusom sa však Malony zdá byť strateným prípadom, pre ktorého nemá sociálny systém inú alternatívu ako trest.

Téma následnej diskusie: inštitucionálna výchova a náhradná rodinná starostlivosť

Diskutujúci sú:
Mgr. Zuzana Zimová – moderátor diskusie
MUDr. Zuzana Matzová – detská psychiatrička,Detská psychiatrická klinika
Mgr. Zuzana Kucharová – detská psychologička, o.z. Návrat

 

Vypočujte si záznam z diskusie po premietaní filmu: