Liga za duševné zdravie SR

Duševné zdravie _ definícia

Duševné zdravie je :

vedomie vlastnej hodnoty,

uvedomenie si vlastných možností a schopností,

schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu,

duševné zdravie je cieľom, nie normou

 

 

MUDr. Zuzana Lajčiaková, psychiatrička