Liga za duševné zdravie SR

Fakty COVID-19 a fajčenie

COVID-19 a fajčiari

Fajčenie poškodzuje pľúca a v prípade nákazy COVID-19 môže zhoršovať priebeh smrteľného
ochorenia!

Pomoc – efektívna DIŠTANČNÁ liečba fajčenia

Centrá pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) ponúkajú všetkým fajčiarom vysoko efektívny
profesionálny program liečby. Teraz v modifikácii dištančnou formou – doma, bez potreby
navštevovania ambulancie.
Liečba pozostáva z troch dôležitých častí: lieku predpísaného lekárom, nikotínovej
náplasti/náhrady a podstatná je telefonická podpora terapeutického postupu psychológom.
Abstinenciu sa väčšine, i v prípade ťažkých fajčiarov, podarí dosiahnuť za 10 – 30 dní od začiatku
liečby. Ale už v prvých dňoch sa významne zníži množstvo vyfajčených cigariet a začína sa tak
posilňovanie obranyschopnosti organizmu voči infekcii.

Kontaktujte nás na tel. číslach:

CPLDZ Bratislava: 0917 606 188 (v pracovné dni od 9:00 do 17:00)
CPLDZ Košice: 055/6222848
CPLDZ Banská Bystrica: 0901 911 912

(súhrn a odkaz  na linky v priložených pdf súboroch).

Fakty COVID-19 a fajčenie

Oznam pre fajčiarov