Liga za duševné zdravie SR

História 2009

Výročný koncert pri príležitosti Svetového dňa zdravia
(30. 3. 2009 v Zrkadlovej sieni Priamaciálneho paláca)

Slávnostný večer otvorila a celým programom sprevádzala Soňa Mullerová. Spomenula význam duševného zdravia pre celkové zdravie človeka a pripomenula, že tento koncert je už tradične spojený s udeľovaním cien Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia.

Cenu udeľujú orgány Ligy kolektívu a jednotlivcovi, ktorý sa zaslúžil o propagáciu, podporu duševného zdravia a aktívne v tejto oblasti pôsobil.

 

Význam práce Ligy zdôraznila v príhovore jej výkonná riaditeľka Mgr.A. Fischerová. Spomenula závislosť činnosti Ligy od dostupných finančných prostriedkov a aj to, že súčasná ekonomická situácia nie je priaznivo naklonená našej činnosti. Z toho dôvodu museli byť zastavené viaceré projekty.

 

 

Prvú z cien uviedol prof. A. Heretik, člen Odbornej rady LDZ SR. Cena bola udelená doc. J. Haštovi, ktorý zasvätil psychiatrii celý život a dosiahol v nej značné výsledky. Aktívne spolupracuje s Ligou od jej založenia.


doc. J. Hašto preberá cenu


a ďakuje za ocenenie

Druhou z cien bola Cena LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia. Získal je Slovenský rozhlas za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a poruchách, za ústretovú propagáciu myšlienok LDZ SR, a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou.

Cenu uvádza doc. P. Černák. riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku a člen Správnej a Odbornej rady LDZ SR.

Cenu preberá Mgr. Milena Čeganová, riaditeľka centra publicistiky Slovenského rozhlasu.

Mgr. Milena Čeganová

Držitelia ocenení za rok 2008

Prof. V. Novotný pripomína, že v Lige pracuje celý rad nadšencov, ktorí neľutujú ani voľný čas na pomoc LDZ. Aj vďaka im sa môže Liga pochváliť svojimi úspechmi.