Liga za duševné zdravie SR

Kontakty

Liga za duševné zdravie

(League for Mental Health SR)

Ševčenkova 21
85101 Bratislava
e-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
číslo účtu: 4040 154 002 / 3100
IČO: 307 865 25

Mgr. Art. Martin Knut

riaditeľ LDZ SR

Mgr. Daniela Kevélyová

projektová manažérka
telefón: (02) 6381 5592, 0918 607212

e-mail: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk

Mgr. Ivana Prokopová

vedúca kancelárie
telefón: (02) 6381 5592, 0918 607 212
email: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Ing. Olga Valentová

PR manažérka
telefón: (02)6381 5592, 0917 153 507
e-mail: olga.valentova@dusevnezdravie.sk

Mikuláš Kevely

Project Manager
telefón: 0907 115 275
e-mail: mikulas.kevely@dusevnezdravie.sk

Mgr. Art. Naďa Kančevová

projektová manažérka
Galérie Nezábudka
telefón: (02) 6381 5592
e-mail: galeria@dusevnezdravie.sk

PhDr. Jolana Kusá

Poradkyňa,
poradňa každý štvrtok od 10,oo do 15,oo
telefón: (02) 6381 5592