Liga za duševné zdravie SR

Kontakty

Liga za duševné zdravie

(League for Mental Health SR)

Ševčenkova 21
85101 Bratislava
e-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
číslo účtu: SK79 3100 0000 0040 4015 4002
IČO: 307 865 25

Mgr. Art. Martin Knut

riaditeľ LDZ SR
telefón: (02) 6381 5592
e-mail:dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

 

JUDr. Andrej Vršanský

partnerstvá
telefón: 0903 208 963
e-mail: andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

Mgr. Daniela Kevélyová

projektová manažérka
telefón: (02) 6381 5592, 0918 60 7212
e-mail: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk

 

Mgr. Alexandra Dzureková

projektová manažérka
telefón: (02) 6381 5592, 0917 153 507
e-mail:a.dzurekova@dusevnezdravie.sk

 

Mgr. Stanislava Knut

projektová manažérka
telefón: (02) 6381 5592, 0907 162 940
e-mail:stanislava.knut@gmail.com

 
Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566