Liga za duševné zdravie SR

Kontakty

Liga za duševné zdravie

(League for Mental Health SR)

Ševčenkova 21
85101 Bratislava
e-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
číslo účtu: 4040 154 002 / 3100
IČO: 307 865 25

Mgr. Art. Martin Knut

riaditeľ LDZ SR

 

Mgr. Daniela Kevélyová

projektová manažérka
telefón: (02) 6381 5592, 0918 607212
e-mail: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk

 

Mgr. Art. Naďa Kančevová

projektová manažérka
Galéria Nezábudka
telefón: (02) 6381 5592
e-mail: galeria@dusevnezdravie.sk

 

PhDr. Jolana Kusá

Poradkyňa
poradňa každý štvrtok od 10,oo do 15,oo
telefón: (02) 6381 5592