Liga za duševné zdravie SR

Liga za duševné zdravie na Festivale POHODA 2017

Diskusia na tému : Ako sa správať v konfliktnej situácii

Tak ako každý rok, aj dnes realizovala Liga zaujímavú diskusiu na festivale Pohoda. Boli sme v stage-i s názvom Optimistan, v ktorom hosťujeme už tri roky pod záštitou Nadácie Orange. tentoraz sme aktuálne zaradili tému, ako sa správať v konfliktných situáciách a moderátor Dado Nagy ich skúmal od rodinných konfliktov, cez pracovné až po vážne konflikty napríklad aj medzi národmi. Plná sála divákov sa dozvedela aspoň základné princípy stratégií na zvládanie kríz a konfliktov. Bola to len malá ochutnávka ale najdôležitejšie je, že vieme, že konflikty sú a budú, že bez nich nie je žiadny vývoj – ale že nemusia byť fatálne, nemusia končiť bojom ale že existuje aj výsledok, že každý kúsok ustúpi, prizná kus pravdy druhej strane a môžu takto vedľa seba existovať. teda dozvedeli sme sa dôležitú vec, že aj ťažké krízy sa dajú zvládať, keď ich riešia odborníci.