Liga za duševné zdravie SR

Linky dôvery

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej.

Tak by sa dal charakterizovať cieľ Linky Dôvery alebo Linky Nádeje, na ktorú sa obracia stále viacej ľudí. V Bratislave nemáme podobnú linku, ale na Slovensku existujú viaceré, na ktoré sa možno obrátiť.

Nasledujúce Linky dôvery neprevádzkuje Liga za duševné zdravie SR.

Košice

Linka dôvery

Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo: 055/ 622 2323.

Linka nádeje

Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
Telefónne číslo: 055/ 644 1155.

 

Ďalšie informácie na www.linkanadeje.sk

Prešov

Linka dôvery (všeobecná)

Možno telefonovať v pracovných dňoch takto:

Pondelok: 7. 00 – 15. 30
Ut, St, Št 7. 00 – 15. 00
Piatok 7. 00 – 14. 30

Telefónne číslo: 051 / 7731 000

Linky detskej istoty pri SV UNICEF

Linka detskej istoty LDI je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. Je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie.

Linka detskej istoty, LDI

Telefónne číslo: 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti

Telefónne číslo: 116 000

Rodičovská LDI

Telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 – 20:00 hod.

Sociálno-právna poradňa

Telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové stredisko

Telefónne číslo: 0800 500 500

Internetová LDI

www.pokec.sk, denne od 17:00 – 21:00 hod.