Liga za duševné zdravie SR

Linky dôvery

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej.

Tak by sa dal charakterizovať cieľ Linky Dôvery Nezábudka, ktorá je prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie.

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA

Tel: 0800 800 566
– Bezplatná na celom území SR
– Anonymná
– Non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

ďalšie info: http://www.linkanezabudka.sk/

S nami nikdy nie ste sami!

Košice

Linka dôvery

Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo: 055/ 622 2323.

Linka nádeje

Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
Telefónne číslo: 055/ 644 1155.
Ďalšie informácie na www.linkanadeje.sk

Prešov

Linka dôvery (všeobecná)

Možno telefonovať v pracovných dňoch takto:
Pondelok: 7. 00 – 15. 30
Ut, St, Št 7. 00 – 15. 00
Piatok 7. 00 – 14. 30

Telefónne číslo: 051 / 7731 000

Linky detskej istoty pri SV UNICEF

Linka detskej istoty LDI je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. Je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie.

Linka detskej istoty, LDI

Telefónne číslo: 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti

Telefónne číslo: 116 000

Rodičovská LDI

Telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 – 20:00 hod.

Sociálno-právna poradňa

Telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové stredisko

Telefónne číslo: 0800 500 500

Internetová poradňa pre mladých

  

Dobrá linka

poradňa pre mladých ľudích so zdravotným postihnutím:

Chuť žiť

poradňa pre poruchy príjmu potravy: